PROGRAMISTA C#

Wybranym kandydatom oferujemy:

Oczekujemy:

CV prosimy wysłać na nasz adres mailowy praca@bayt.pl

W celu umożliwienia przekazania Twoich danych osobowych przyszłemu pracodawcy lub zleceniodawcy prosimy o dodanie w treści CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku w razie załączenia fotografii) przez Raika Schefflera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bayt Raik Scheffler z siedzibą we Wrocławiu w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych prosimy o dołączenie osobnej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku w razie załączenia fotografii) przez Raika Schefflera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bayt Raik Scheffler z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez spółkę.”

Klauzula informacyjna do zgody na przetwarzanie danych